OVER ONS

Samen zijn wij BFM Thuiszorg

Betrokken, faciliterende en mensgerichte zorg voor cliënt en zorgverlener

Daar staan wij voor. BFM Thuiszorg is in 2016 opgericht vanuit het gedachtengoed dat zorg anders en beter kan voor cliënten én zorgverleners. Zorg die wordt geleverd vanuit het hart en aansluit in het leven van de cliënt. Zorg die niet bestaat uit routinehandelingen, maar waarbij oog is voor de mensen. Zorg waarin de zorgverlener wordt gerespecteerd en waar het werkplezier vooropstaat. Kortom, zorgen voor een ander en zorgen voor elkaar. Dat is de zorg waar wij in geloven.

Wij leveren thuiszorg aan jong, oud en alles daartussenin. Ons doel is het bieden van kwalitatief goede en passende zorg, door betrokken en tevreden zorgverleners.

Betrokken en faciliterend

Eigen regie behouden over het leven, inspraak hebben in de eigen verzorging en volledige betrokkenheid in het proces, dat is wat wij bij elke cliënt willen stimuleren. Het uitgangspunt is zo zelfstandig en lang mogelijk thuis blijven wonen. De zorg wordt rondom elke cliënt georganiseerd en is een integraal deel van de totale keten. Onze zorg wordt zo veel mogelijk geleverd door een vast team van zorgverleners.

Gericht op de mens

Wij doen continu ons uiterste best om klaar te staan op momenten dat zorg nodig is. Deze zorg proberen wij zo goed mogelijk in het leven van de cliënt te verweven. Wij zetten in op persoonlijke aandacht, elkaar zien en horen en het creëren van vertrouwen. Alleen zo lever je de beste zorg. Daar zorgen wij voor! En dat is wat onze cliënten zo ontzettend waarderen.

Mooie woorden van onze medewerkers

Lees hun verhaal