OUDERENZORG

Onze ouderenzorg

Wij zorgen voor u

Als u de eigen zorg niet meer in uw eentje aan kunt thuis, geven wij die helpende hand. U wilt natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

De zorg binnen onze wijkverpleging is heel divers. Misschien heeft u tijdelijk hulp nodig, maar wellicht ook blijvend. Waar mogelijk begeleiden wij u weer terug naar volledige zelfstandigheid. Dit kan medische en niet-medische zorg zijn. Maar ook eenvoudige handelingen voeren wij uit. Heeft u juist complexe zorg, verzorging, verpleging of begeleiding nodig? Ook dan staan wij klaar. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen tijdens het douchen, aantrekken van steunkousen, verzorgen van wonden en het zetten van injecties. Wij zijn er voor u, van grote zorg tot kleine zorg.

Onze werkwijze

Kennismaking

Wanneer u onze wijkverpleging aanvraagt, komt de wijkverpleegkundige eerst langs voor een intakegesprek. Hierbij kijken wij naar uw zorgbehoeften, uw gezondheidspatronen, mogelijke risico’s en het sociale aspect. Wij willen u leren kennen als persoon. Wie bent u, wat is uw (gezondheids-)geschiedenis, hoe leeft u en wat zijn uw behoeften?

Persoonlijk zorgplan

Aan de hand van het intakegesprek beslist de wijkverpleegkundige of onze zorg nodig en binnen welke wetgeving deze zorg thuishoort. Indien uw zorgvraag past binnen de wijkverpleging of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) stelt de wijkverpleegkundige een persoonlijk zorgplan samen. In dit plan staat, aan de hand van een geclassificeerde verpleegkundige diagnose, uitgebreid beschreven welke zorg u nodig heeft en welke doelen u samen heeft gesteld.

Gezond en veilig thuis

Samen zoeken wij naar de juiste invulling van uw zorg. Uw behoeften en wensen staan hierbij centraal, we altijd kijken naar uw eigen mogelijkheden zodat u zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ook schakelen we uw netwerk in. Misschien zijn er om u heen wel mensen die ondersteuning kunnen bieden? Of is er een mantelzorger die een handje kan helpen? Wellicht zijn er initiatieven in de wijk die aansluiten op uw zorgbehoefte? We onderzoeken al deze opties, met als belangrijkste doel dat u zo lang mogelijk gelukkig, veilig én gezond thuis kunt blijven wonen.

Laat ons die helpende hand bieden