KINDZORG

Onze kindzorg

Wij zorgen voor kind en gezin

Kindzorg in de eigen vertrouwde omgeving door betrokken en deskundige (kinder)verpleegkundigen. Daar streven wij naar. Zorg voor het zieke kind, maar ook voor het gezin. Jullie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij doen er alles aan om uw kind lekker ‘kind’ te laten zijn. Wij vinden het daarnaast erg belangrijk dat u papa of mama kunt zijn en niet continu de zorgverlener van uw kind. Hierbij mag de draaglast nooit groter zijn dan de draagkracht. Wij helpen u de balans daarin te zoeken.

Binnen onze kinderthuiszorg bieden wij zowel medische zorg, als sociaalpedagogische zorg. Bij de medische kindzorg kunt u denken aan bijvoorbeeld hulp in de verzorging, toedienen van sondevoeding of medicatie, infuustherapie, ondersteunen bij thuisbeademing en verzorgen van wonden. Deze zorg kunnen wij overal bieden. Thuis, op school, in het kinderdagverblijf, bij opa en oma of bij vriendjes en vriendinnetjes.

Onze werkwijze

Kennismaking

Wanneer uw kind zorg nodig heeft, komt de wijkverpleegkundige eerst kennis met jullie maken. Wij willen jullie namelijk graag leren kennen. Wie zijn jullie, wat is jullie verhaal, wat is jullie hulpvraag, hoe ziet jullie leven eruit en hoe kunnen wij hier zo goed mogelijk in helpen? Wij inventariseren de zorgbehoeften en jullie wensen. De eigen kracht van het gezin vormt het uitgangspunt en we houden rekening met de omstandigheden waarin het gezin verkeert.

Persoonlijk zorgplan

Op basis van de kennismaking, de zorgbehoeften en wensen stelt de wijkverpleegkundige een persoonlijk zorgplan samen en bepaalt zij in welke zorgwet de zorg thuishoort. Wij bieden zorg onder de zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Jeugdwet. In het zorgplan staat, aan de hand van een geclassificeerde verpleegkundige diagnose, uitgebreid beschreven welke zorg uw kind én uw gezin nodig heeft en hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

Passende zorg

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind en gezin normaal en gelukkig kunnen leven. Wij willen van grote betekenis zijn zonder een te grote aanwezigheid op te eisen. Daarom passen wij ons binnen onze opties zo veel mogelijk aan op uw leven, ritme en tempo. De zorg voor kinderen organiseren wij altijd op maat. Wij matchen op zorgvraag, wenstijd en persoonlijkheid en geven op deze manier de best mogelijke zorg. Dit zodat kind gelukkig is, maar mama, papa, broertjes en zusjes ook!

Laat ons uw gezin die helpende hand bieden