BFM THUISZORG

Algemene informatie

1. Onze diensten en in- en exclusie criteria

We vinden het heel belangrijk om te kunnen garanderen dat we te allen tijde verantwoorde en kwalitatief goede zorg kunnen bieden. Dat betekent dat we niet bij alle zorgvragen ingezet kunnen worden. De criteria die bepalen wanneer wij wel of juist geen zorg kunnen bieden, zijn opgenomen in onze in- en exclusie criteria.

BFM Thuiszorg biedt verzorging, verpleging en begeleiding thuis of op locatie bij cliënten van alle leeftijden. De zorg kan uit zowel de Zvw, de WMO als de WLZ worden geboden. Het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis te bieden aan al onze cliënten.

Inclusie criteria:
Klanten met onderstaande aandoeningen en of beperkingen kunnen gebruik maken van de diensten van BFM Thuiszorg:

 1. Somatische aandoening/beperking
 2. Psychogeriatrische aandoening/beperking
 3. Lichamelijke handicap
 4. Zintuigelijke handicap
 5. Verstandelijke handicap
 6. Psychosociale problemen


Op grond van geloof of levensbeschouwing, op grond van afkomst en cultuur en op grond van geslacht of geaardheid wordt niemand uit- en buitengesloten.

Op basis van de onderstaande exclusie criteria wordt beoordeeld of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan/blijven verlenen.


Exclusie criteria:

 • Wij bieden geen ongecontracteerde zorg
 • Wij bieden geen zorg aan WLZ-cliënten in Zuid-Limburg zonder persoonsgebonden budget (PGB)
 • Wij bieden geen ambulante nachtzorg
 • Wij bieden geen zorg als de veiligheid van onze medewerkers en/of cliënt niet kan worden gegarandeerd
 • Wij bieden geen zorg aan cliënten waar sprake is van bovenmatige agressie
 • Wij bieden geen zorg aan cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
 • Wij bieden geen zorg aan cliënten die de hulp van BFM Thuiszorg niet accepteren
 • Wij bieden geen begeleiding aan cliënten met een primaire psychiatrische grondslag
 • Wij bieden geen huishoudelijke hulp in combinatie met begeleiding
 • Wij voeren geen vrijheidsbeperkende handelingen uit
 • Wij bieden geen zorg als er geen indicatie aanwezig is (uitzondering hierop is de klant die de zorg betaalt uit eigen middelen)
2. Klachten

Hoewel wij van BFM Thuiszorg ons inzetten om de best mogelijke zorg aan u te verlenen, kunnen zich situaties voordoen waarover u een klacht wilt indienen. Als u een situatie heeft meegemaakt die u niet als prettig heeft ervaren, kunt u deze als eerste bespreken met de betreffende zorgverlener of de coördinerend wijkverpleegkundige. Wij proberen dan direct een oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de oplossing of de manier waarop met uw klacht wordt omgegaan? Dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van BFM Thuiszorg.

Mevrouw L. de Boon
Telefoonnummer mobiel: 06-48 44 55 38
Telefoonnummer algemeen: 05-61 61 87 11
E-mailadres: bemiddeling@quasir.nl
Website: www.quasir.nl

3. Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op onze zorgverlening.

4. Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te lezen die van toepassing is voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Cliënttevredenheid
Iedere waardering is directe feedback en een kans om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dus hoe meer waarderingen wij ontvangen, hoe beter wij onze zorg kunnen organiseren! Via onderstaande button kunt u onze zorg waarderen. Daarmee helpt u anderen in hun keuze voor een zorgorganisatie door uw eigen ervaringen te delen.
6. Cliëntenraad

Denkt u met ons mee?
BFM Thuiszorg streeft dagelijks naar de beste voor zorg voor de cliënten en uw mening is daarbij belangrijk. Het gaat er immers om hoe u als cliënt onze zorg ervaart. Wij horen graag waar u tevreden mee bent of op welke vlakken u mogelijk verbetering ziet. U kunt deze ervaringen onder andere delen met onze cliëntenraad. Hiermee helpt u de raad de belangen van cliënten te behartigen, advies te geven aan het dagelijks bestuur en de kwaliteit van de zorg te bewaken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft voor de cliëntenraad kunt u altijd contact met hen opnemen via het e-mailadres: clientenraad@bfmthuiszorg.nl


Wij stellen onze cliëntenraad graag voor!

Jack Dohmen
Ik ben Jack Dohmen, 55 jaar en getrouwd met Henny. We hebben twee kinderen. Onze dochter is 23 jaar en werkzaam als fysiotherapeut en onze zoon van 21 jaar studeert aan de hogeschool in Tilburg. Ik ben sinds 2008 volledig arbeidsongeschikt na een bedrijfsongeval in 2006. Ik wandel heel veel met de hond en probeer kleine dingen in huis te doen. Ik maak sinds 2016 gebruik van BFM thuiszorg.

Karin van Os
Mijn naam is Karin van Kempen – van Os. Samen met mijn man ben ik ruim tien jaar geleden naar Limburg verhuisd. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg, totdat acht jaar geleden onze oudste dochter geboren werd. Door een zeldzame chromosoomafwijking is zij meervoudig beperkt en is zij volledig afhankelijk van zorg. Het grootste deel van deze zorg nemen mijn man en ik zelf op ons, daarnaast gaat zij naar school (speciaal onderwijs), en komt er sinds een aantal jaar één avond in de week een thuiszorgmedewerker die de zorg van ons over neemt om ons te ontlasten. Sinds ongeveer driekwart jaar wordt dit door een viertal medewerkers van BFM Thuiszorg gedaan. Het is fijn dat er nu wat meer mensen zijn waar wij, indien nodig, op terug kunnen vallen. Onze beide dochters kunnen het gelukkig goed met hen vinden.

Toen mijn dochter voorheen op het Kinderdag Centrum zat, was ik daar samen met Femke ook al lid van de ouderraad. Ook op de school waar ze nu heengaat, zit ik als ouder in de medezeggenschapsraad. Mijn eerdere ervaringen in de andere raden neem ik dus mee in de cliëntenraad bij BFM Thuiszorg.

Femke Hehemann
Ik ben Femke Hehemann, 41 jaar jong en werkzaam als administratief medewerker. Ik ben getrouwd met Marco en woon samen met hem en mijn zoon van acht jaar en zijn drie jongens van 14 jaar in Maria Hoop. Morris, mijn zoon, is ernstig meervoudig gehandicapt. Hij heeft het ontwikkelingsniveau van een kind van één jaar en heeft autisme en epilepsie. Tevens kan hij niet praten en is hij niet zindelijk. Wel is hij enorm lief en houdt hij erg veel van knuffels geven. Morris kan wel lopen en dat maakt de zorg erg intensief. Je kunt hem geen seconde alleen laten, omdat hij nergens het gevaar van inziet. Sinds een dik half jaar hebben wij een verpleegkundige die de zorg voor Morris even overneemt. Dit zodat wij naast de intensieve zorg ook tijd hebben om andere dingen te doen, zoals boodschappen, sporten, etc. Dolblij is Morris als Katja er is en wij ook. Morris gaat met Katja zwemmen, naar de dierentuin, naar de binnenspeeltuin, ga zo maar door. We verzinnen telkens een leuke activiteit waar Morris enorm veel plezier van heeft. Daarom ben ik heel erg blij dat BFM Thuiszorg er is en de zorg even van ons kan overnemen.

Maikel Gielkens
Ik ben in 1986 geboren en tijdens mijn geboorte heb ik zuurstofgebrek gehad waardoor ik spastisch ben. Doordat ik altijd in mogelijkheden denk heb ik alles kunnen bereiken. In 2014 heb ik de stap genomen om zelfstandig te gaan wonen, daarbij wou ik de zorg door een kleinere organisatie krijgen, waarbij de mens voorop staat. Ik ben afgelopen jaar bij de clientenraad gekomen om de cliënt voorop te zetten.

Mocht u ergens mee zitten, pieker niet; maar neem contact op. Wij zijn er voor u.

 

Laat ons die helpende hand bieden

Laat ons uw gezin die helpende hand bieden